Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kaygatsby
Reposted frompischus pischus
kaygatsby
kaygatsby
1072 4b1a 390

beware-the-leopard:

thedeandobbs:

And so the world fell to it’s knees.

I love this post.

kaygatsby
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaszarlotka76 szarlotka76
kaygatsby
7561 d078 390
Reposted fromdauser dauser viabibisi bibisi
kaygatsby
2957 4bb7 390
Reposted fromroxanne roxanne viaoutofmyhead outofmyhead
kaygatsby

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
kaygatsby
8960 87c0 390
Reposted frompesy pesy viaspokodama spokodama
kaygatsby
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaumieranie umieranie
kaygatsby

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

kaygatsby
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared viafairyland fairyland
kaygatsby
kaygatsby
W życiu możesz kierować się wyrzutami sumienia, strachem albo zdrowym rozsądkiem; możesz podążać za gniewem albo dumą. Ale pewnego dnia, prędzej czy później, pożałujesz tego. Jedyny sposób by nie żałować, to iść za głosem serca. To prawda, może ci kazać zrobić szalone rzeczy... jak związać się z osobą, od której zdrowy rozsądek każe trzymać się z daleka. Ale jeśli jeden dotyk, jedno słowo, jedna pieszczota tej osoby budzą w tobie takie emocje, że czujesz jakbyś miała zaraz umrzeć - to ja wybieram właśnie to. Życie. Życie w tej pieszczocie, w tym spojrzeniu, w tym uczuciu.
— Barbara Baraldi
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamuflena muflena
kaygatsby
1772 236f 390
Reposted frommoai moai viabezimienna23 bezimienna23
kaygatsby
9415 ca5c 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viamerr merr
kaygatsby
Powtarzam sobie, że mam to pod kontrolą. I to jest kłamstwo, cholernie dobrze o tym wiem...
kaygatsby
Reposted fromTigerEnte TigerEnte viaMBHollen MBHollen
kaygatsby
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadomqe domqe
2519 8df4 390
kaygatsby
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl